Đào tạo

Xác định hội nhập với bạn bè quốc tế, các con cần phải phát triển toàn diện, ngoài kiến thức ở trường, chúng ta cần khuyến khích con học thêm kỹ năng và các môn năng khiếu như: hội họa, âm nhạc, nhảy múa, cờ vua, …