TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRÍ THÀNH

Trung tâm Đào tạo Trí Thành được thành lập theo Quyết định số 10-17/QĐ-HHTBGD, ngày 22 tháng 08 năm 2017 của Chủ tịch Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam. Là đơn vị đóng trên địa bàn chiến lược – trung du, miền núi phía Bắc thuộc tỉnh Phú Thọ

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

- Sinh trắc vân tay.

- Nâng cao và phát triển tư duy từ lớp 1 đến lớp 12.

- Nâng cao tầm vóc Việt - Xóa mù bơi.

- Đào tạo ngoại ngữ.

- Sản xuất và cung cấp thiết bị giáo dục.

- Chương trình Hướng nghiệp - Khởi nghiệp

- Đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với mong muốn đào tạo con người phát triển toàn diện nên Trung tâm đã hợp tác với những Giáo sư, Tiến sỹ đầu ngành về các lĩnh vực: Đào tạo từ Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT; Y học; Tâm lý; Nghệ thuật; Thể dục thể thao; Kinh tế; Kỹ thuật; … vv..để kết hợp với cán bộ Trung tâm nghiên cứu, tìm tòi đưa ra những chương trình giảng dạy chuyên môn kết hợp những kỹ năng mềm phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi người Việt. Ngoài ra Trung tâm còn kết hợp với các Viện, Học viện, Trường đại học có uy tín, thậm chí cả các cá nhân tổ chức nước ngoài để kết hợp đào tạo đưa đến cho người học những dịch vụ đào tạo tốt nhất, phù hợp nhất với cuộc sống hiện nay.

Với tinh thần luôn tìm tòi, sáng tạo và đem đến cho người học là cộng đồng người Việt một chương trình đào tạo tốt nhất, chất lượng nhất và phù hợp nhất với từng cá nhân. Cán bộ giảng viên Trung tâm không ngừng phấn đấu hoàn thiện mình. Trung tâm hướng tới là một trong những đơn vị đào tạo uy tín có thương hiệu bậc nhất Việt Nam.