HƯỚNG NGHIỆP – KHỞI NGHIỆP

Thực tế cho thấy, nếu chọn ngành học phù hợp với tính cách, năng lực của mình thì người học sẽ phát huy được tốt nhất những yêu cầu của ngành học. Theo tiến sỹ tâm lý học nổi tiếng người Mỹ John Holland, con người được chia là 6 kiểu tính cách: người có tính nghệ sỹ, người thực tế, người dám nghĩ dám làm, người thích nghiên cứu, người công thức và người có tính xã hội. Đồng thời sẽ có 6 môi trường hoạt động tương ứng đúng 6 kiểu người này,.