SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ GIÁO DỤC

Để phục vụ cho việc dạy và học, việc rèn luyện bản thân, chúng tôi nghiên cứu, sản xuất và cung cấp “Thiết bị dạy học” theo mục đích và nhu cầu đào tạo từng thời kỳ

Trung tâm Đào tạo Trí Thành trực thuộc Hiệp hội Thiết bị giáo dục Việt Nam, nên trung tâm cũng thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội đó là:

  • Xây dựng môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng thiết bị giáo dục phát huy năng lực phục vụ có hiệu quả trong quá trình đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế về giáo dục đào tạo.